Penger til fiskerihavner

kaia i kjøllefjord til laksefjord - Klikk for stort bilde

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har på sitt møte i Båtsfjord torsdag gitt innspill til bruk av statlige midler for kommunale fiskerihavner.

- Kysten vår landet fisk for over 3,5 milliard kroner i fjor. Dette forventer vi gir effekt, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken etter at utvalget har gitt sine prioriteringer for fiskerihavner.  

Ambisjoner

Hovedutvalgslederen har sammen med utvalget store ambisjoner for fiskerihavner: - Vi har prioritert tolv tiltak med et tilskuddsbehov på 32 millioner kroner. Det utgjør 50 prosent av ramma for 2018, sier Bakken.

Kystverket fordeler

Hovedutvalget vedtok fylkeskommunens prioriteringer som innspill til Kystverkets fordeling av tilskudd til kommunale fiskerihavner i møtet.

Vedtaket om innspillet finner du på vårt politiske område

Fakta om post 60

  • Tilskuddet (post 60) administreres av Kystverket og finansieres over statsbudsjettet. Tilskuddet utgjør 50 % av kostnadene. Resterende må kommunen finansiere
  • Tildelingen offentliggjøres når statsbudsjettet framlegges i oktober
  • Det er nasjonalt søkt om til sammen 47 tiltak, der det statlige tilskuddet utgjør ca. 300 mill. kr. Nasjonal ramme for 2018 er på ca. 60 mill. kr.

Post 60 historikk Finnmark

  • Finnmarks samlet post 60-tildeling i perioden 2009-2017 har vært 103,2 mill. kr. Dette gir en årlig snittramme på 11 mill. kr. Årlige tildelinger i perioden har variert fra 0,9 mill. kr til 22 mill. kr. Finnmark fikk i 2017 et tilskudd på 15,5 mill. kr til flytebrygge i Båtsfjord og fast kai i Berlevåg.

Finnmark fylkeskommunes innspill for 2018:

Fiskerinæringen har stor betydning for vekst, bolyst og verdiskapning i kystkommunene. Det ble i 2016 landet fisk i Finnmark til en verdi av 3,5 milliarder kroner. Finnmarks betydelige andel av søknadene viser at behovet for utbedring av kommunale fiskerihavner er stort. Dette må også ha innvirkning på tildelingen for 2018. Tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak vil utløse tiltak som sikrer økt attraktivitet, muligheter for større omsetning og tryggere forhold for fiskerne. Finnmark fylkeskommunes prioriteringer legger til grunn en videreføring av tidligere innspill, tiltak i havner som har fiskeri som hovednæring og tidligere post 60 tildelinger. Målet er å sikre effekt for lokal fiskerinæring i flere kommuner. Følgende rangerte tiltak med tilskuddssum prioriteres i Finnmark:

Prioriteringsgruppe 1. Total tilskuddssum 14,8 mill.kr

1. Flytebrygge. Forsøl, Hammerfest kommune 1,7 mill. kr

2. Flytebrygger. Havøysund, Måsøy kommune 1,3 mill. kr

3. Flytebrygge. Ingøy, Måsøy kommune 0,6 mill. kr

4. Flytebrygge. Mehamn, Gamvik kommune 3,7 mill. kr

5. Forlengelse av flytebrygge og molo. Vadsø, Vadsø kommune 3,5 mill. kr

6. Flytemolo. Svartnes, Vardø kommune 4,0 mill. kr

Prioriteringsgruppe 2. Total tilskuddssum 17,3 mill. kr

1. Kai utbedring. Torhop, Tana kommune 0,7 mill. kr

2. Flytekai. Kvalsund, Kvalsund kommune 1,1 mill. kr

3. Bølgedemping. Øksfjord, Loppa kommune 1,3 mill. kr

4. Flytebrygge. Nordvågen, Nordkapp kommune 2,5 mill. kr

5. Flytekai. Urnesbukta, Alta kommune 2,4 mill. kr

6. Fast kai. Berlevåg, Berlevåg kommune 9,3 mill. kr

Fant du det du lette etter?