Retningslinjer for festivaltilskudd revidert

Fylkeskommunens retningslinjer for tilskudd til festivaler er revidert. Illustrasjonsfoto: Kari Bjørkli Thomassen - Klikk for stort bildeFylkeskommunens retningslinjer for tilskudd til festivaler er revidert. Illustrasjonsfoto: Kari Bjørkli Thomassen

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har revidert sine retningslinjer for tilskudd til festivaler i Finnmark.

Utvalget fordelte 1,2 millioner kroner til 27 festivaler i Finnmark tidligere i år. I forbindelse med tildelingen vedtok utvalget å vurdere retningslinjene på nytt. Dette med sikte på å få økt handlingsfrihet til å kunne støtte oppstart av nye festivaler og eventuelt begrense hvor lenge en festival skal kunne motta tilskudd.

I de nye retningslinjene senkes kravene for årlig tilskudd ved at krav om regional betydning og tydelig programprofil strykes. Krav til festivaler som søker 4-årig tilskudd skjerpes ved å legge til krav om tilbud rettet mot eldre og innflyttere.

Retningslinjenes formål endres ved å stryke begrepet høy kvalitet og legge til nytt punkt om stimulering av oppstart av nye festivaler.

Mer informasjon og saksdokumenter finner du på vårt politiske område.

Fant du det du lette etter?